מאחלת לנו לחיות במזרח תיכון חדש, שיש בו יחסים, שיש בו 

גבולות פתוחים ובטוחים, שהשפע יחדור לכל פינה וינקה את העוני

הרוחני והפיזי של כל אחד מאיתנו. שנה שבה נאהב את מי שאנחנו

ואת האחר שלצידנו ומולנו.

וסליחה, סליחה ממי שלא ביקשתי ממנו סליחה אישית, סליחה על

חוסר הקשבה, תוקפנות, חוסר אמונה או חוסר אהבה. ועל כל

אלה סליחה. -

ותודה, תודה על שנה של גדילה, שנה שאני עברתי בה מהפך

משמעותי ויצאתי מהצד השני של המנהרה, אז תודה על תמיכה,

על האהבה שלכם ועל הזכרון והידיעה הצלולה שגם אנחנו,

כביה"ס, כקהילה, נמצא את המקום הנכון.

דבורה ורדית בר אילן -

מנכ"ל שלום אמא אדמה, אקדמיה לחופש