האקולוגיה ההוליסטית כדרך־חיים, כגישת־חינוך, כדרך לגדילה

 

משמעותו תורת־סביבה־הוליסטית או איכות־־סביבה־כוללנית, שלוקחת בחשבון "סביבה״ גם את הפנים שלנו, ולא רק את החוץ, ואת יחסי הגומלין בין הפנים והחוץ כמשהו שיוצר את העולם בו אנו חיים.

המטרה העיקרית - לבטל את ההפרדה הקיימת בין ״פנים״ ו״חוץ״, כולל דרכים רוחניות ששוכחות לחבר את הרצון אל הרוח, כולל ביטול ההפרדה באקולוגיה עצמה, המדברת על סביבה חיצונית ללא קשר לסביבתנו הפנימית.

מכאן נולד הביטוי שכוונתו - הבה נחבר את הסביבות כולן ונראה אותן כאחת. נראה כי חיינו הם מעגל אחד של חומר ורוח, של קמח ותורה, שיוצרים זה את זה ומזינים זה את זה. כאשר אנו עורכים נקיון בסביבתנו, הבה ננקה גם את פנימיותנו, וההיפך. נראה שהכל בעצם זהו ביטוי של אנרגיית־החיים על כל גווניה (בסינית – Feng Shui).זרימת החיים.

 

הסדנאות מועברות בעיקרן בחיק הטבע. מקום שמחבר אותי לטבעי שבי, ומשלב את המודעות הפנימית לזרימת המים, שמים, ירח, כוכבים, הזרימה שבתוכנו ומחוצה ים. אקולוגיה הוליסטית מחברת את ההיבט של איכות הסביבה לאיכות האדם, לכדי תפיסה שלמה של:

 

* אדם ואדמה.

* ארץ ושמיים.

* הרצון, אלוהים והחיבור שלי לעצמי ולעוצמתי.

כללי המשחק של האקולוגיה ההוליסטית:

א.   אני מקשיב לרצוני שלי, מכבד ומבטא אותו.

ב.   אני מקשיבה לרצון הזולת ומכבד אותו באשר הוא - ילד, זקן, נכה, עני־עשיר, זר וקרוב.

ג.   אני מקשיב לרצון האדמה ומכבד אותה. שותף לשמירתה, שיקומה, והבראתה.

ד.   אני נפתח לאמונה באלוהים, ביקום, בכוחותי שלי.

ה.   אני מקשיבה ליכולת שלי ומתחייב להגדיל אותה מתוך אמונה בעצמי.

ו.   אני מקשיב למדריך הפנימי שלי, לאינטואיציה ולנס.

ז.   אני מתקשרת באופן אותנטי ואמיתי עם עצמי ועם הזולת.

ח.   אני לומד להקשיב לרגשות שעולים בי ומבטא אותם בסביבה תומכת.

אני לומדת להקשיב לרגשות של הזולת ולהוות לו סביבה תומכת.

ט.   אני מתחבר למין ממקום של כבוד ואהבה לעצמי ולזולת.

י. אני מתבוננת בעצמי, במה שמונע ממני לחיות במלואי, ופועלת על מנת להתחבר לעוצמתי,

   תוך התפתחות פיזית, נפשית ורוחנית.

 

יא. אני לומד לחוות קבלה מהי.

אני לומדת לחוות נתינה מהי.

יב. אני בורא חיבור בין רצון ליישום, בין רצון לרוח.

יג. אני מהווה מקור לאסתטיקה אישית וסביבתית.

יד. אני לומדת להוות צינור של שפע, בעולם של אהבה, בריאות, ידע וכסף.

טו.   אני יוצר את הכמות הנכונה, במקום הנכון, בזמן הנכון, של חומר ורוח במציאות שלי.

טז.   אני מוודא סליחה - סולח ומבקש סליחה. אני מוודא תודה, מודה ומוכן לתודה.

אני לומד בקשה מהי. לבקש בבהירות ובהתכוונות את רצוני.

אני מתחבר לאלוהים ולאלוהיימה

יודעת מי אני ומצניעת לכת

-- לא יודעת למה הכתב השתנה באמצע. תוכל לתקן זאת?

באהבה,                                                                                                                                                 

דבורה ורדית בר-אילן, MA

שלום אמא אדמה  המדרשיה ללימודי חופש  |  תמרת    ת.ד. 142 | מיקוד 36576  |  טלפון 054-6969756, 04-6547086 | פקס  04-6545327  

© 2023 by PURE. Proudly created with Wix.com