על המדרשיה

המדרשיה ללימודי חופש מלמדת אנשים לחיות מתוך הקשבה והבנה של הבחירה החופשית ושל רצונם האמיתית.

 

                        רצון = קבלה = ידע נשי = היכולת לקבל

 

המדרשיה מיועדת לאנשים המעוניינים בפיתוח המודעות לרצון החופשית שלהם. לאנשים המעוניינים להפוך למדריכי חופש. המדרשיה מכשירה את התלמיד, לאחר שלוש שנות לימוד, להיות מדריך לחיבור נכון לרצון. מדריך לחופש.

הלימודים מתנהלים בכמה מישורים:

 

        מסלול העשרה (שנה א')

        מסלול הדרכה (שנה ב' ו-ג')

        עבודה פרטנית עם דבורה בר אילן

        קורסים נוספים: "לעבור את הגבול", "לחיות את החזון"

        וקורסים מוזמנים לקבוצות בנושא הרצון החופשית.